Конкурс за упис Финансии  КиноФЕСТ 2015  Драмска претстава  educentar.mk  Стипендија  ReadiStep јассумалгоритам   Актуелности
 • МИСИЈА

  Промоција на здрава, демократска и креативна училишна средина, поттикнување на активноста и креативноста, користење интерактивни наставни методи и техники на оценување

 • АКРЕДИТАЦИЈА

  На 11 Март 2008 година во Службен весник на Република Македонија е објавена одлуката на Владата на Република Македонија за доделување АКРЕДИТАЦИЈА за работа на ГИМНАЗИЈАТА „АЛГОРИТАМ“ - Скопје под број 19-1422/1

 • ДРЖАВНА МАТУРА

  Училиштето во основа ја гради концепцијата на проодност кон сите факултети. Во таа смисла наставните планови и програми се структурирани да обезбедат квалитетна подготовка за вклучување на учениците на универзитетите како во земјата така и во странство. Таа вертикална проодност на учениците ќе биде загарантирана со полагање на Државна матура.

 • ИЗВОРИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

  Трошоците за обезбедување на воспитно - образовната дејност во гимназијата паѓаат на товар на родителот/старателот на ученикот кој плаќа надомест за школување во износ од 95.000,00 денари за една учебна година, за ученици запишани до 27.03.2015 година. Школарината за учениците кои ќе аплицираат по 27.03.2015 година изнесува 105.000,00 денари.

 • ШТО ДРУГО

  algoritam.mk

  За прв пат во Македонија секој ученик по завршувањето на средното образование во гимназијата Алгоритам, добива и сертификат за завршена CISCO Академија

 • algoritam.mk
 • algoritam.mk
 • algoritam.mk
 • algoritam.mk
 • algoritam.mk
 
1 2 3 4 5
 

АДРЕСА

+389 (0) 2 3116750 или

Даме Груев 16 6 спрат

Деловен центар Палома Бјанка

info@algoritam.mk

acentar@t-home.mk

www.algoritamcentar.edu.mk

www.algoritam.mk

www.educentar.mk

www.etest.algoritamcentar.edu.mk

 

покажи ми ја локација на Google map

Претседателот Иванов ги посети најдобрите математичари-учесници на светски онлајн-натпревар

Algoritam